Rebuilt & Reconditioned Transfer Cases

Rebuilt & Reconditioned Transfer Cases at Brown's Auto in Billings, MTRebuilt & Reconditioned Transfer Cases at Brown's Auto in Billings, MT

Services include

 • Rebuild
 • Recondition
 • Replace
 • Reprogramming
 • Diagnosis
 • Leak Repair
 • Reseal

Rebuilt Dodge Transfer Cases

 • Jeep Quada Trac
 • 302D
 • 205D
 • 208D
 • 228
 • 229
 • 231D
 • 231J
 • 241DLD
 • 241DHD

Rebuilt Ford Transfer Cases

 • Spicer 28
 • 203F
 • 205F
 • 208F
 • 271F
 • 273
 • 1345
 • 1350
 • 1354
 • 1356
 • 1370
 • 4405
 • 4406
 • 4407

Rebuilt GM Transfer Cases

 • 136
 • 149
 • 136
 • 149
 • 203C
 • 205C
 • 207
 • 208
 • 226
 • 231C
 • 233C
 • 241C
 • 243C
 • 246
 • 261
 • 263
 • 1226
 • 1626
 • 1370
 • 3023
 • 4401
 • 4470
 • 4472
 • 4481
 • 4482
 • 4485